Usługi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Z uwagi na fakt, iż nasi stali Klienci aktywnie uczestniczą, jako wykonawcy, w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych doradzamy im w powyższym zakresie uczestnicząc w przygotowywaniu odwołań, reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz dokonując na ich zlecenie analiz postanowień SIWZ i innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami.
Zajmujemy się również przygotowywaniem postępowań od strony prawnej dla zamawiających, w tym wszelkich dokumentów prawnych z nimi związanych (np.: SIWZ).