Usługi

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Zajmujemy się reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.
Opracowujemy również jak najlepsze form zabezpieczenia wierzytelności naszych Klientów-wierzycieli, aby w przypadku ogłoszenia upadłości ich kontrahenta znaleźli się oni w możliwie najwyższych kategoriach zaspokojenia.