Usługi

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria prowadzi sprawy:

  • O rozwód i separację
  • Majątkowe małżonków
  • Ze stosunku między rodzicami a dziećmi (m.in. sprawy alimentacyjne, ustalenie kontaktów z dziećmi)
  • Stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i spadkowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych tłumaczeń, dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.