Usługi

PRAWO PRACY

Zajmujemy się pomocą dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, kontrakty menedżerskie, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. W razie sporów z pracownikami reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.