Usługi

PRAWO KARNE

Prawo karne coraz częściej ingeruje w prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz w stosunki między przedsiębiorcami i ład korporacyjny. Dlatego właśnie nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i prawie karnym skarbowym. Obok doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych, posiadamy szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz różnych obszarów prawa gospodarczego, co umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Nasze działania zmierzają do zapewnienia przedsiębiorcom pełnej ochrony prawnej w kontaktach z organami ścigania, strzegąc jednocześnie takich wartości jak tajemnice przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo funkcjonowania organów podmiotów gospodarczych. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in:

  • Reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowań karnych
  • Analizę prawną i doradztwo w zakresie wyeliminowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców
  • Analizę sytuacji prawnej przedsiębiorców, służącą zapewnieniu przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów w ich codziennej działalności, w tym szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości, zdiagnozowaniu przyczyny wykrytych nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstw, i usunięciu ich skutków