Usługi

PRAWO GOSPODARCZE

  • Obsługa prawna związana z procesami łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych i spółdzielni (w tym przeprowadzanie badania due diligence oraz przygotowywanie transakcji typu M&A)
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności
  • Sporządzanie treści umów, statutów i innych dokumentów wewnętrznych spółek i spółdzielni
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
  • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych - przygotowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy składanych do właściwych rejestrów, w tym Krajowego Rejestru Sądowego
  • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw
  • Obsługa prawna organów osób prawnych