Oferta

POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIEBIORCY

Jak wynika z "Badań nad Przedsiębiorstwem", wspólnego projektu Business Centre Club (BCC) i Instytutu GfK przeprowadzonego w pierwszej połowie 2011r.,  zbyt wysokie koszty pracy, nieprecyzyjne przepisy, niestabilne prawo i skomplikowany system podatkowy to najpoważniejsze problemy, z jakimi spotykają się polscy przedsiębiorcy . Dla większości przedsiębiorców największą barierą w rozpoczęciu i rozwoju własnego biznesu i utrzymaniu się na rynku są zbyt wysokie koszty pracy, a także nieprecyzyjne przepisy. Tak uważają właściciele zarówno mikrofirm, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.
Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy mogą czuć się szczególnie zagubione wśród przepisów prawnych i wymogów, jakie nakłada na nie skomplikowany system prawny w naszym kraju. Dlatego dla osób:

  • planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy
  • planującym założenie spółki prawa cywilnego lub handlowego
  • prowadzącym spółkę prawa cywilnego lub handlowego nie dłużej niż 12 miesięcy, Kancelaria przygotowała specjalną ofertę „NA DOBRY POCZĄTEK”
W zakres oferty wchodzą następujące działania doradcze:
  • doradztwo w zakresie przygotowań do dopełniania czynności urzędowych (wymagane dokumenty, terminy miejsca, sposób przygotowania wniosków)
  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności
  • opiekę prawną w początkowym etapie działalności firmy obejmującą m.in. przygotowanie umów, które będą stosowane w działalności, zabezpieczenia transakcji handlowych, opinię prawną dotyczącą przepisów prawnych stosowanych w ramach danego rodzaju działalności gospodarczej, informację o obowiązkach przedsiębiorcy wynikających z Kodeksu pracy, Prawa ochrony środowiska, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W celu uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie.