Oferta

OPINIOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH Z KONSUMENTAMI

Weryfikujemy, czy umowy zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami zapewniają przestrzeganie praw konsumenta, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych w sprzedaży, w zakresie odstąpienia od umów zawieranych na odległość oraz w zakresie odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Oceniamy, czy stosowane w relacjach z konsumentami umowy lub ogólne warunki umów czy świadczenia usług nie zawierają niedozwolonych klauzul umownych.
Ta oferta kierowana jest w szczególności do pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli sklepów internetowych oraz instytucji kredytowych.