Oferta

ODSZKODOWANIA

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o odszkodowanie. Dochodzimy roszczeń za uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe, za błędy w sztuce lekarskiej, za popełnione przestępstwa. Naszych klientów reprezentujemy zarówno w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe, jak i w sądach. Ponadto reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.