Kancelaria

Kancelarię założyła i zarządza nią adwokat Kinga Baszczyńska.
 

Kinga Baszczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową i w 2007 r. zdała egzamin sędziowski, a w 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Od 2004 roku, najpierw jako referent prawny w znanej bielskiej kancelarii, a następnie jako adwokat, zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców, banków spółdzielczych, jednostek samorządu terytorialnego i zakładu ubezpieczeń. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji korporacyjnej dla spółek prawa handlowego i świadczenia pomocy prawnej w toku postępowania upadłościowego oraz zamówień publicznych.
Ukończyła liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, w tym Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie.
Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Zdobyta wiedza i bogate doświadczenie pozwala mi na szersze spojrzenie na problemy prawne małych i średnich przedsiębiorców, nieograniczające się wyłącznie do przygotowania projektu umowy, ale pozwalające na bycie doradcą w pełnym tego słowa znaczeniu.
e-mail: kinga.baszczynska@kancelaria-kb.pl

Zespół kancelarii stanowią doświadczeni oraz młodzi, jednak zawsze doskonale wykształceni, ambitni prawnicy.

Dodatkowo, w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami zapewniającymi fachową wiedzę z dziedzin pozaprawnych, często niezbędną ze względu na specyfikę prowadzonych spraw. Są to zwłaszcza ekonomiści, informatycy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy.

Kancelaria utrzymuje również stałą współpracę ze sprawdzonymi notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia szybką i kompleksową organizację zamierzonych działań prawnych Klientów oraz dzięki preferencyjnym warunkom umożliwia ograniczenie ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów.