Aktualności

Koniec atrakcyjności podatkowej spółek komandytowo-akcyjnych

28-08-2012

Spółka komandytowo-akcyjna najprawdopodobniej już od początku 2013 roku stanie się podatnikiem podatku CIT.

Projekt ustawy z dnia 24.08.2012 r.  o zmianie ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych (…) przedstawiony przez Ministerstwo Finansów przewiduje wprost, że:

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce wejście w życie takiej zmiany oznaczałoby, że SKA będą podatnikami CIT, a zatem podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych opodatkowanie SKA następowałoby zarówno na poziomie samej spółki, jak i akcjonariusza przykładowo w sytuacji wypłaty akcjonariuszowi dywidendy (tzw. podwójne opodatkowanie).

Tym samym w przypadku uchwalenia proponowanych zmian  od 1.01.2013 r. istotnie ograniczy zakres możliwych optymalizacji podatkowych w obszarze podatku dochodowego.