Aktualności

Bezpłatny odpis z KRS przez Internet

06-07-2012

Bezpłatny odpis z KRS przez Internet

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl

Pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

 Nowa usługa niewątpliwie wpłynie  na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów.